Chìa Khóa Tháp Dẫn Đường

Chìa Khóa Tháp Dẫn Đường

PASS của Pháo hôi:

*2 PASS nha tùy theo TG là chẵn hay lẻ như TG III là số lẻ nha:

  • Pass chẵn là thứ mà thụ rất không thích và hay nhờ hệ thống làm giúp rất gần gũi với các bạn học sinh (b****p)
  • Pass lẻ là thứ có thể phát ra âm thanh và công rất thích mang vào người thụ  âm thanh ‘leng keng’ (c****g)

* PASS viết thường không dấu không hoa, yêu các bạn, thân !<3

%d bloggers like this: